Monrovia*


Izvorno ime
Ime:  Monrovia
Jezik izvornoga imena:  engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Liberija

Napomena
Glavni grad Liberije.

Oblici riječi
Genitiv:  Monrovije
Lokativ:  u Monroviji
Odnosni pridjev:  monrovijski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Monrovijac, Monrovijka, Monrovijci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Monrovijca, Monrovijke, Monrovijaca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja