Nairobi*


Izvorno ime
Ime:  Nairobi, Nairobi
Jezik izvornoga imena:  svahilski (svahili), engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Kenija

Napomena
Glavni grad Kenije.

Oblici riječi
Genitiv:  Nairobija
Lokativ:  u Nairobiju
Odnosni pridjev:  nairobijski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Nairobljanin, Nairobljanka, Nairobljani
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Nairobljanina, Nairobljanke, Nairobljana


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja