Nassau*


Preporučeno ime
Nassau

Izvorno ime
Ime:  Nassau
Jezik izvornoga imena:  engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Srednja Amerika
Država ili more:  Bahami

Napomena
Glavni grad Bahama.

Oblici riječi
Genitiv:  Nassaua
Lokativ:  u Nassauu
Odnosni pridjev:  nassauanski / nasauanski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Nasauanac, Nasauanka, Nasauanci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Nasauanca, Nasauanke, Nasauanaca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja