Réunion*


Izvorno ime
Ime:  Réunion
Jezik izvornoga imena:  francuski

Zemljopisni objekt
Tip:  ovisno područje
Podtip:  prekomorski departman / regija

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Indijski ocean (zapadni)
Država ili more:  Francuska

Napomena


Bilješka
Otok je prvi put nazvan Réunion 1793., kako bi se obilježilo ujedinjenje (francuski réunion) revolucionara iz Marseillea i Nacionalne garde u Parizu tijekom Francuske revolucije. Često je mijenjao ime. Arapski su ga mornari nazivali Zapadni otok (Dina Morgabin). Portugalski ga je pomorac Pedro de Mascarenhas vjerojatno otkrio 9. II. 1513., na dan svete Apolonije, i nazvao Sveta Apolonija (Santa Apolónia). Francuzi su ga kolonizirali od polovice 17. st. U čast tadašnjoj francuskoj dinastiji Burbonaca otok je preimenovan u Bourbon (Île Bourbon). Za Napoleonove vladavine preimenovan je u Bonaparte (Île Bonaparte). S ponovnom uspostavom vladavine Burbonaca 1815. vraćeno mu je ime Île Bourbon. Nakon revolucije 1848. otok je drugi put nazvan Réunion.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja