San Marino*


Izvorno ime
Ime:  San Marino
Jezik izvornoga imena:  talijanski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  San Marino

Napomena
Glavni grad San Marina.

Oblici riječi
Genitiv:  San Marina
Lokativ:  u San Marinu
Odnosni pridjev:  sanmarinski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Sanmarinac, Sanmarinka, Sanmarinci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Sanmarinca, Sanmarinke, Sanmarinaca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja