Santiago / Santiago de Chile*


Preporučeno ime
Santiago / Santiago de Chile

Izvorno ime
Ime:  Santiago (Santiago de Chile)
Jezik izvornoga imena:  španjolski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Južna Amerika
Država ili more:  Čile

Napomena
Glavni grad (sjedište dijela državnih institucija) Čilea.

Oblici riječi
Genitiv:  Santiaga / Santiago de Chilea
Lokativ:  u Santiagu / u Santiago de Chileu
Odnosni pridjev:  santjaški / koji se odnosi na Santiago de Chile
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Santjažanin, Santjažanka, Santjažani
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Santjažanina, Santjažanke, Santjažana


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja