Tarawa*


Izvorno ime
Ime:  Tarawa
Jezik izvornoga imena:  engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Oceanija
Država ili more:  Kiribati

Napomena
U izvorima se za glavni grad navode toponimi Bairiki i Tarawa. U atolu Južna Tarawa nalaze se Bairiki i druga naselja, koja dijele funkcije glavnoga grada Kiribatija.

Oblici riječi
Genitiv:  Tarawe
Lokativ:  u Tarawi
Odnosni pridjev:  tarawski / taravski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Taravac, Taravka, Taravci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Taravca, Taravke, Taravaca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja