Tegucigalpa*


Izvorno ime
Ime:  Tegucigalpa
Jezik izvornoga imena:  španjolski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Srednja Amerika
Država ili more:  Honduras

Napomena
Glavni grad Hondurasa.

Oblici riječi
Genitiv:  Tegucigalpe
Lokativ:  u Tegucigalpi
Odnosni pridjev:  tegucigalpski / tegusigalpski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  stanovnik, stanovnica, stanovnici Tegucigalpe
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja