Vaiaku*


Izvorno ime
Ime:  Vaiaku, Vaiaku
Jezik izvornoga imena:  tuvaluanski, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Oceanija
Država ili more:  Tuvalu

Napomena
U izvorima se za glavni grad pojavljuju toponimi Vaiaku, Fongafale i Funafuti. Vaiaku je naselje na otočiću Fongafale u atolu Funafuti. Zajedno obavljaju funkciju glavnoga grada Tuvalua.

Oblici riječi
Genitiv:  Vaiakua
Lokativ:  u Vaiakuu
Odnosni pridjev:  vajački
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Vajakuanac, Vajakuanka, Vajakuanci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Vajakuanca, Vajakuanke, Vajakuanaca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja