Washington*


Preporučeno ime
Washington

Izvorno ime
Ime:  Washington, D.C.
Jezik izvornoga imena:  engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Sjeverna Amerika
Država ili more:  Sjedinjene Američke Države

Napomena
Glavni grad Sjedinjenih Američkih Država.

Oblici riječi
Genitiv:  Washingtona
Lokativ:  u Washingtonu
Odnosni pridjev:  washingtonski / vašingtonski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Vašingtonac, Vašingtonka, Vašingtonci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Vašingtonca, Vašingtonke, Vašingtonaca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja