Bolivija*


Izvorno ime
Ime:  Bolivia, Buliwya (Puliwya), Wuliwya, Volívia
Jezik izvornoga imena:  španjolski, kečuanski, ajmaranski, gvaranski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Južna Amerika
Država ili more:  Bolivija

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Bolivija
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Bolivija
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Bolivija, Plurinacionalna Država
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Bolivija
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Bolivija
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Bolivija
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Bolivija
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Bolivija
Države svijeta, 2000.:  Bolivija
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Bolivija
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Bolivija
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Bolivija
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Bolivija
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Bolivija
Geografski atlas, 1955.:  Bolivija
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Bolivija
Leksikon Minerva, 1936.:  Bolivija, Bolivia
Kocenov atlas, 1919.:  Bolivia
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Bolivija
Kocenov atlas, 1887.:  Bolivia

Oblici riječi
Genitiv:  Bolivije
Lokativ:  u Boliviji
Odnosni pridjev:  bolivijski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Bolivijac, Bolivijka, Bolivijci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Bolivijca, Bolivijke, Bolivijaca

Bilješka
Država je dobila ime po Simónu Bolívaru (1783–1830), venezuelskom vojskovođi i državniku. Oslobođenjem Gornjega Perua od španjolske vlasti 1825. proglašena je na tom području republika, koja je u čast Bolivaru nazvana Bolivija. Ime je prihvaćeno i prilagođeno u indijanskim jezicima (npr. kečuanski Buliwya, ajmaranski Wuliwya). Ime Bolívar čest je toponim u južnoameričkim državama, a ne pojavljuje se samo kao ime naselja, nego i kao ime teritorijalnih jedinica u Kolumbiji, Ekvadoru i Venezueli.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja