Britansko-egipatski Sudan


Izvorno ime
Ime:  As-Sūdān Al-Inǧlīzī al-Miṣrī, Anglo-Egyptian Sudan
Jezik izvornoga imena:  arapski, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna upravna jedinica
Podtip:  kondominij (britanski i egipatski)

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Sudan, Južni Sudan

Napomena


Drugo prilagođeno ime
Egipatski Sudan, Sudan

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Anglo-egipatski Sudan
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Anglo-egipatski Sudan
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Egipatsko-britanski Sudan
Države svijeta, 2000.:  Britansko-egipatski Sudan
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Anglo-Egipatski Sudan
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Englesko-egipatski Sudan
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Anglo-Egipatski Sudan
Geografski atlas, 1955.:  Anglo-egipatski Sudan
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Englesko-egipatski Sudan
Leksikon Minerva, 1936.:  Englesko-egipatski Sudan
Kocenov atlas, 1919.:  Egipatski Sudan
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Egipatski Sudan