Buhara


Preporučeno ime
Buhara

Izvorno ime
Ime:  Buxoro
Jezik izvornoga imena:  uzbečki

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Uzbekistan

Napomena
Prema ruskom Buhara.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Buhara
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Buhara
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Buhara
Države svijeta, 2000.:  Buhara
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Buhara
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Buhara
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Buhara
Geografski atlas, 1955.:  Buhara
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Buhara
Leksikon Minerva, 1936.:  Buhara
Kocenov atlas, 1919.:  Buhara
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Buhara
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Buhara