Burudžird


Preporučeno ime
Burudžird

Izvorno ime
Ime:  Borūǧerd
Jezik izvornoga imena:  farsi (perzijski)

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Iran

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Borujerd
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Države svijeta, 2000.:  
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Burujird
Geografski atlas, 1955.:  Burudžird
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Burudžird
Leksikon Minerva, 1936.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: