Cejlon


Preporučeno ime
Cejlon

Izvorno ime
Ime:  Ceylon
Jezik izvornoga imena:  engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna upravna jedinica
Podtip:  kolonija (britanska)

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Šri Lanka

Napomena
Povijesno ime za Šri Lanku.

Drugo prilagođeno ime
Cejlon

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Cejlon
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Cejlon
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Države svijeta, 2000.:  Cejlon
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Cejlon
Geografski atlas, 1955.:  Ceylon
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Ceylon
Leksikon Minerva, 1936.:  Ceylon
Kocenov atlas, 1919.:  Ceylon
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Ceylon, Cejlon
Kocenov atlas, 1887.:  Cejlon