Crveno more


Preporučeno ime
Crveno more

Izvorno ime
Ime:  Al-Baḥr al-Aḥmar, Yam Suf, QeyH baHri, Red Sea, Mer Rouge
Jezik izvornoga imena:  arapski, hebrejski, tigrinja, engleski, francuski

Zemljopisni objekt
Tip:  more
Podtip:  more

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Indijski ocean
Država ili more:  Crveno more

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Crveno more
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Crveno more
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Crveno more
Države svijeta, 2000.:  Crveno more
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Crveno more
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Crveno more
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Crveno more
Geografski atlas, 1955.:  Crveno more
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Crveno more
Leksikon Minerva, 1936.:  Crveno more
Kocenov atlas, 1919.:  Crveno more
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Crveno more
Kocenov atlas, 1887.:  Crveno more