Čad*


Izvorno ime
Ime:  Tšād, Tchad
Jezik izvornoga imena:  arapski, francuski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Čad

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Čad
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Čad
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Čad
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Čad
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Čad
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Čad
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Čad
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Čad
Države svijeta, 2000.:  Čad
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Čad
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Čad
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Čad
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Čad
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Čad
Geografski atlas, 1955.:  Čad°
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Čad°
Leksikon Minerva, 1936.:  Čad, Tshad°
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  

Oblici riječi
Genitiv:  Čada
Lokativ:  u Čadu
Odnosni pridjev:  čadski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Čađanin, Čađanka, Čađani
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Čađanina, Čađanke, Čađana

Bilješka
Država je nazvana po Čadskom jezeru, smještenom na zapadu zemlje. Jezero je dobilo ime po riječi tsade, koja na jeziku kanuri znači »jezero«. Pod utjecajem islamizirane vladajuće dinastije stanovništvo tadašnje države sjeverno od Čadskoga jezera islamiziralo se i arabiziralo u 11. st. Francuska osvajanja započela su potkraj 19. i početkom 20. st. Od 1910. do 1960. Francuska je upravljala današnjim Čadom i prilagodila ime u Tchad.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja
° ime državne prethodnice