Čadsko jezero


Izvorno ime
Ime:  Baḥr as-Salām, Tchad, Chad
Jezik izvornoga imena:  arapski, francuski, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  kopnene vode
Podtip:  jezero

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Čad, Kamerun, Nigerija, Niger

Napomena


Drugo prilagođeno ime
Čad

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Čad
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Čad
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Čad
Države svijeta, 2000.:  Čadsko jezero
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Čad
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Čad
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Čadsko jezero
Geografski atlas, 1955.:  Čad
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Čadsko jezero
Leksikon Minerva, 1936.:  Čad
Kocenov atlas, 1919.:  Tsad
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Tsad
Kocenov atlas, 1887.:  Čad, Tsad