Darfur


Izvorno ime
Ime:  Dār Fūr, Darfur
Jezik izvornoga imena:  arapski, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna upravna jedinica
Podtip:  provincija (britanska i egipatska)

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Sudan

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Darfur
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Darfur
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Države svijeta, 2000.:  Darfur
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Darfur
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Darfur
Geografski atlas, 1955.:  Darfur
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Darfur
Leksikon Minerva, 1936.:  Darfur
Kocenov atlas, 1919.:  Darfur
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: