Doha*


Izvorno ime
Ime:  Ad-Dawḥa
Jezik izvornoga imena:  arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Katar

Napomena
Povijesno ime: Bida (prema arapskom Al-Bida‘). Glavni grad Katra.

Drugo prilagođeno ime
Bida

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Doha
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Doha
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Doha
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Doha
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Doha
Države svijeta, 2000.:  Doha
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Doha
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Doha
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Doha
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Doha
Geografski atlas, 1955.:  Doha
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Doha
Leksikon Minerva, 1936.:  
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  

Oblici riječi
Genitiv:  Dohe
Lokativ:  u Dohi
Odnosni pridjev:  doški
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Došanin, Došanka, Došani
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Došanina, Došanke, Došana


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja