Flandrija


Izvorno ime
Ime:  Flandre, Flande, Vlaanderen, Flandern
Jezik izvornoga imena:  francuski, francuski (valonski), nizozemski (flamanski), njemački

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna pokrajina
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Francuska, Belgija, Nizozemska

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Flandrija
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Flandrija
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Flandrija
Države svijeta, 2000.:  Flandrija
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Flandrija
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Flandrija
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Flandrija
Geografski atlas, 1955.:  Flandrija
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Flandrija
Leksikon Minerva, 1936.:  Flandrija
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Flandrija
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Flandrija
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Flandrija
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Flandrija