Francuska*


Preporučeno ime
Francuska

Izvorno ime
Ime:  France
Jezik izvornoga imena:  francuski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Francuska

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Francuska
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Francuska
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Francuska
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Francuska
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Francuska
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Francuska
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Francuska
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Francuska
Države svijeta, 2000.:  Francuska
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Francuska
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Francuska
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Francuska
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Francuska
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Francuska
Geografski atlas, 1955.:  Francuska
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Francuska
Leksikon Minerva, 1936.:  Francuska
Kocenov atlas, 1919.:  Francuska
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  Francuzka
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Francuzka
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Francuzka
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  Francuzka
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Francuzka
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Francuzka
Kocenov atlas, 1887.:  Francezka

Oblici riječi
Genitiv:  Francuske
Lokativ:  u Francuskoj
Odnosni pridjev:  francuski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Francuz, Francuskinja, Francuzi
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Francuza, Francuskinje, Francuza

Bilješka
Država je dobila ime po narodu koji je nastanjuje (Francuska: »zemlja Francuza«). Ime naroda Francuzi (les Français) i ime države Francuska (la France) dovode se u vezu s Francima, germanskim plemenom koje se na to područje doselilo u 5. st. Najčešće se njihovo ime izvodi od germanske riječi frank (koplje), ili od germanskog pridjeva sa značenjem »smion«, slično staronordijskomu frakkr.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja