Gabes


Preporučeno ime
Gabes

Izvorno ime
Ime:  Qābis
Jezik izvornoga imena:  arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Tunis

Napomena
Prema francuskom Gabès.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Gabès
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Gabes
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Gabes
Države svijeta, 2000.:  Gabes
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Gabes
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Gabès
Geografski atlas, 1955.:  Gabes
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Gabes
Leksikon Minerva, 1936.:  Gabes
Kocenov atlas, 1919.:  Gabes
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Gabes