Gornja Gvineja


Preporučeno ime
Gornja Gvineja

Izvorno ime
Ime:  Haute-Guinée
Jezik izvornoga imena:  francuski

Zemljopisni objekt
Tip:  prirodna regija
Podtip:  savana

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Gvineja

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Gornja Gvineja
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Gornja Gvineja
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Države svijeta, 2000.:  
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Gornja Gvineja
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Gornja Gvineja
Geografski atlas, 1955.:  Gornja Gvineja
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Gornja Gvineja
Leksikon Minerva, 1936.:  Gornja Gvineja
Kocenov atlas, 1919.:  Gornja Guineja
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Gornja Guineja