Gornji Egipat


Izvorno ime
Ime:  Aegyptus superior, Qiblī Miṣr (Aṣ-Ṣaʻīd)
Jezik izvornoga imena:  latinski, arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  prirodna i kulturna regija
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Egipat

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Gornji Egipat
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Gornji Egipat
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Države svijeta, 2000.:  Gornji Egipat
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Gornji Egipat
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Gornji Egipat
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Gornji Egipat
Geografski atlas, 1955.:  Gornji Egipat
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Gornji Egipat
Leksikon Minerva, 1936.:  Gornji Egipat
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: