Grčka*


Preporučeno ime
Grčka

Izvorno ime
Ime:  Ellás
Jezik izvornoga imena:  grčki

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Grčka

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Grčka
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Grčka
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Grčka
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Grčka
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Grčka
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Grčka
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Grčka
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Grčka
Države svijeta, 2000.:  Grčka
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Grčka
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Grčka
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Grčka
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Grčka
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Grčka
Geografski atlas, 1955.:  Grčka
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Grčka
Leksikon Minerva, 1936.:  Grčka
Kocenov atlas, 1919.:  Grčka
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  Grčka
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Grčka
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Grčka
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Grčka
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Grčka
Kocenov atlas, 1887.:  Grčka

Oblici riječi
Genitiv:  Grčke
Lokativ:  u Grčkoj
Odnosni pridjev:  grčki
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Grk, Grkinja, Grci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Grka, Grkinje, Grka

Bilješka
Država je dobila ime po narodu koji je nastanjuje (Grčka: »zemlja Grka«). Ime naroda Grci (latinski Graeci; zemlja u kojoj žive je Graecia) nadjenuli su Rimljani, prema, pretpostavlja se, imenu plemena s kojim su najprije došli u dodir (možda Γραικοί /Graikoí/ u Epiru). Ime neutvrđena podrijetla Heleni (starogrčki ‘Eλληνες /Héllēnes/), kojim Homer naziva pleme u Tesaliji, u 6. st. pr. Kr. proširilo se i na druga grčka plemena. Od njega potječe današnje izvorno ime države Ελλάδα (Elláda) ili Ελλάς (Ellás). Sukladno tomu, svoju su zemlju stari Grci nazivali Heladom. Otuda potječe i hrvatska inačica Helenska Republika, koja je prijevod izvornoga imena Ellēnikḗ Dēmokratía. Upotrebljava se samo u diplomatskim odnosima MVEP-a. Prednost se daje potvrđenomu skraćenomu hrvatskom liku Grčka. U većini drugih jezika također se rabi inačica imena Grčka (engleski Greece, njemački Griechenland, talijanski Grecia, ruski Греция /Grecija/ i dr.); lik Ellás rijedak je, zadržao se u norveškome (Hellas).


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja