Gvineja Bisau*


Izvorno ime
Ime:  Guiné-Bissau
Jezik izvornoga imena:  portugalski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Gvineja Bisau

Napomena
Povijesno ime: Portugalska Gvineja.

Drugo prilagođeno ime
Portugalska Gvineja

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Gvineja Bisau
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Gvineja Bisau
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Gvineja Bisau
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Gvineja Bisau
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Gvineja Bisau
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Gvineja Bisau
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Gvineja Bisau
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Gvineja Bisau
Države svijeta, 2000.:  Gvineja Bisau
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Gvineja Bisau
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Gvineja Bisau
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Gvineja Bisao, Bisau
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Gvineja Bissau
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Portugalska Gvineja°
Geografski atlas, 1955.:  Portugalska Gvineja°
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Portugalska Guineja°
Leksikon Minerva, 1936.:  Portugalska Gvineja, Portugalska Guinea°
Kocenov atlas, 1919.:  Portugalska Guineja°
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  

Oblici riječi
Genitiv:  Gvineje Bisau
Lokativ:  u Gvineji Bisau
Odnosni pridjev:  koji se odnosi na Gvineju Bisau
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  stanovnik, stanovnica, stanovnici Gvineje Bisau
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  

Bilješka
Država je dobila ime po zemljopisnom području uz Gvinejski zaljev u zapadnoj Africi (Gvineja) i glavnome gradu (Bissau). Ime Gvineja potječe od berberskoga aguinaw (crnac) ili akal n-inguinawen (»zemlja crnaca«), što se odnosilo na stanovništvo, tj. područja južno od Sahare. U europske jezike ime je došlo preko portugalskoga lika Guiné. Podrijetlo imena Bisau nije utvrđeno (možda od imena naroda Bijuga/Bijago). Prvi Portugalci stigli su u 15. st., a do kraja 16. st. završili su kolonizaciju cijele zemlje te prilagodili starije ime i dodali mu posvojni pridjev (Portugalska Gvineja /Guiné Portuguesa/). Od osamostaljenja 1973. naziva se Gvineja Bisau (Guiné-Bissau).


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja
° ime državne prethodnice